Nieuws

Voortgangsverslag per 1 januari 2019

Door de Stichting Leefomgeving Schiphol is een verslag opgesteld over de voortgang van de werkzaamheden van de stichting vanaf de start van de tweede tranche 1 november 2016 tot 1 januari jl.

In de vergadering van het bestuur van 18 januari jl is dit voortgangsverslag vastgesteld.

In het verslag wordt beschreven op welke wijze de stichting te werk gaat en welke resultaten zijn bereikt.

Voortgangsverslag 1 januari 2019