Nieuws

Toekenningen laatste bestuursvergadering van 2020

Op 14 december 2020 is het bestuur voor de laatste keer dit jaar bij elkaar gekomen. In de vergadering is o.a. gesproken over een aantal gebiedsgerichte projecten. 2020 is het laatste jaar dat aanvragen voor dit programma ingediend kunnen worden. De laatste projectaanvragen uit de gebiedsgerichte programma’s dienen voor 31 december te zijn ingediend.

In de vergadering is een besluit genomen over een bijdrage van € 475.000,- voor de volgende projecten:

De Reede Rijsenhout

Met de subsidie van SLS wordt de ontmoetingskerk in Rijsenhout verbouwd tot een multifunctionele accommodatie voor maatschappelijke activiteiten in Rijsenhout en wordt een aanvullende kwaliteitsimpuls gegeven aan de openbare ruimte op het plein. Naast deze maatregelen wordt de locatie van dorpshuis De Reede herontwikkeld tot een gebouw waar ruimte is voor maatschappelijke activiteiten (die niet in de ontmoetingskerk gehuisvest kunnen worden), horeca en voor Rijsenhout passende woningen.

Dorpscentrum Spaarndam

Doel van het project is het verduurzamen, verbeteren en moderniseren van het dorpscentrum in Spaarndam. Bedoeling is het gebouw aantrekkelijker te maken voor de huidige gebruikers maar ook in te spelen op de wensen van de jeugd. Hierdoor zullen meer inwoners van Spaarndam gebruik maken van het Dorpscentrum. Dit draagt bij aan het vergroten van de sociaal maatschappelijke activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie in het dorp.

Ook is besloten om aan twee in uitvoering zijnde projecten een extra bijdrage te verlenen om de kosten van tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen betalen en zo te garanderen dat de gewenste kwaliteit gehaald kan worden.

Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend aan de Kanovereniging Waterwolf in Hoofddorp voor de realisatie van een nieuw clubgebouw dat ook geschikt is voor buurtactiviteiten.

In de vergadering van 14 december is tevens besloten om 8 aanvragen voor isolatie van woningen in de nabijheid van Schiphol te honoreren.