Nieuws

Subsidie voor de sportverenigingen Spaarndam

De gemeenschappelijke sportverenigingen Spaarndam hebben in december 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor het realiseren van een gemeenschappelijke sportaccommodatie in Spaarndam. Het bestuur van SLS heeft in haar vergadering van 27 januari besloten om een subsidie van € 1.595.000,- te verlenen voor de uitvoering.

Het project heeft tot doel om een toekomstvaste accommodatie voor alle sportverenigingen te realiseren. Hierdoor krijgen de sportverenigingen een compact gemeenschappelijk gebouw met gezamenlijke exploitatie. Door de gezamenlijke exploitatie dalen de exploitatielasten per sportvereniging. Hierdoor wordt de continuïteit van de sportverenigingen gewaarborgd en hiermee het aanbod van sportvoorzieningen in Spaarndam.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

–           De bouw en inrichting van een gemeenschappelijke sportaccommodatie op een centrale plek op het sportpark
–           Inrichtingskosten terrein met ledverlichting en zonnepanelen
–           Aanleg tennisvelden
–           Aanleg padelbanen
–           Verplaatsen hockeyveld

Naast een positief effect op de exploitatie heeft een gemeenschappelijk gebouw een positief effect op de sociale cohesie in Spaarndam waarmee het project voldoet aan de doelstelling van SLS.