Nieuws

Subsidie voor project De Oude Veiling Aalsmeer

Op 7 maart heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie toegekend aan het project De Oude Veiling.

Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)
Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)

Ad Rutten, bestuurslid van SLS: “Het project De Oude Veiling is een goede invulling van de doelstelling van onze stichting. Wij zijn van mening dat het project een grote toegevoegde waarde geeft aan de sociale cohesie van Aalsmeer. Als het project gereed is, kan een breed gedeelte van de inwoners van Aalsmeer (van jong tot oud) gebruik maken van deze voorziening.

Het college is verheugd met deze subsidie. Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”Dankzij de aanvullende gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol gaan we van De Oude Veiling nu echt ‘de huiskamer van Aalsmeer’ maken. Dit doen we samen met onze partners Ons Tweede Thuis, Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, AMmatch en ESA. En natuurlijk met alle andere instellingen en inwoners die een bijdrage willen leveren! In deze huiskamer staan de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal.”

De Oude Veiling moet eerst flink verbouwd worden om het gebouw goed te kunnen exploiteren. De gemeente neemt een aantal basisverbouwingen voor zijn rekening waaronder een bakkerij van Ons Tweede Thuis. Door de bijdrage van de SLS wordt het mogelijk een aantal maatschappelijk relevante onderdelen te verbeteren. Bijvoorbeeld: bouwkundige aanpassingen waardoor het voormalige grand café, de bibliotheek en het cultuurpunt met elkaar verbonden worden waardoor de transparantie en mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik toenemen. De realisatie van een lift waardoor alle verdiepingen bereikbaar zijn voor mindervaliden. Verder financiert SLS duurzaamheidsmaatregelen voor het verouderde gebouw.
Deze verbouwing gaat circa € 1,2 miljoen kosten, waaraan SLS € 762.000, bijdraagt. De verbouwing begint zo spoedig mogelijk. Als alles volgens planning verloopt, opent de vernieuwde Oude Veiling medio 2018 haar deuren voor het publiek.

foto Arjen Vos
foto Arjen Vos

De horecavoorziening in het pand wordt op commerciële wijze verpacht. Een belangrijk criterium bij de gunning is dat de beoogd ondernemer een hart voor de doelgroep moet hebben. Het is immers de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis in deze horeca-omgeving gaan werken. ESA wordt verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van het pand en regelt ook de verhuur van de zalen. Gebruikers en de inwoners van Aalsmeer gaan gezamenlijk de inhoudelijke ‘agenda’ van De Oude Veiling bepalen.

De Stichting Leefomgeving Schiphol is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. De SLS levert bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren in gebieden waar sprake is van zware (geluids-)belasting en ruimtelijke beperkingen vanwege het luchthavenindelingsbesluit.

Naast de subsidie voor De Oude Veiling zijn er mogelijkheden voor nieuwe projecten. Begin februari hebben inwoners en ondernemers daar op een brainstormavond ideeën voor aangedragen. In de komende maanden werkt de gemeente de projectideeën uit en zal deze aan de SLS voorleggen.