Nieuws

Stichting Leefomgeving Schiphol gaat door!

De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is onderdeel van het in 2008 aan de Alderstafel afgesloten convenant Omgevingskwaliteit. Het convenant heeft een looptijd tot 31 december 2020. Dit betekent dat SLS in principe ook een looptijd heeft tot 31december 2020.

Door het bestuur, de Raad van Toezicht en de financiers van SLS is besloten om zeker nog de komende twee jaar door te gaan met SLS.

Dit betekent dat mogelijk individueel gedupeerden ook na 2020 een beroep kunnen doen op SLS voor hulp.

Vanaf 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een gebiedsgericht project. De daarvoor beschikbare middelen zijn allemaal verdeeld. Wel blijft het mogelijk om een bijdrage te vragen voor een klein particulier initiatief vanuit het Initiatievenfonds SLS.

Naast hulp aan individueel gedupeerden en subsidies voor initiatieven zal SLS vanaf januari 2021 ook onderzoeken op gebied van innovatie & technologische ontwikkelingen in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid ondersteunen.

Om dit alles mogelijk te maken is het Bestemmingsreglement aangepast. Het Bestemmingsreglement 2021 met toelichting is te vinden op de website bij documenten.