Nieuws

Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

De stichting heeft voor de periode t/m 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Bij de selectie van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de periode 2008-2012 hebben gehad.

De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen.
Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar.

In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het gebiedsprogramma.

lees meer….