Nieuws

SLS geeft subsidie voor het Fieldlab Geluidsadaptief bouwen

Geluidsadaptief bouwen houdt in dat er bij het ontwerp van wijken en woningen wordt gekeken naar de invloed van het gebouw op de geluidsomgeving.

De geluidsomgeving is de optelsom van alle geluiden die rond een persoon aanwezig zijn. Sommige geluiden worden als hinderlijk ervaren (zoals vliegtuigen of auto’s), terwijl sommige geluiden juist prettig of rustgevend zijn (b.v. vogels of kletterend water). Omdat het menselijk brein informatie uit verschillende zintuigen tegelijkertijd verwerkt wordt de geluidservaring ook beïnvloed door andere zintuigelijke prikkels, zoals het zicht (ogen).

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een andere wijze van bouwen en inrichten van wijken/straten waarbij gekeken is naar de invloed hiervan op de geluidsbelasting binnenshuis en rondom de woning. De onderzoeken naar geluidsadaptief bouwen lijken hoopvol maar er is nog aanvullend onderzoek nodig.

Voor dit aanvullende onderzoek is door de gemeente Haarlemmermeer en het Rijk in de Haarlemmermeer een fieldlab gerealiseerd. Het fieldlab is een plek met een proefopstelling waar onderzoek kan worden gedaan naar het verminderen van vliegtuiggeluid.

Het bestuur van SLS heeft besloten om het vervolgonderzoek mede te subsidiëren. Dit  vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de TU Delft.