Nieuws

Realisatie van projecten gaat voortvarend

De afgelopen maanden is gestart met een aantal projecten die worden gesubsidieerd door de SLS.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

  • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
  • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
  • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
  • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
  • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Op 27 juli jl. is het project Thamerdal in Uithoorn van start gegaan. In plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren is besloten, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:

  • Voor de bewoners van de wijk wordt een centrale ontmoetingsplek gerealiseerd. De bewoners hebben aangegeven dat hier behoefte aan is;
  • Het gebouw biedt meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.
  • Met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
  • Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
  • Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

De subsidie van SLS voor dit project bedraagt € 1,4 miljoen

Op 23 september is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuwe accommodatie op Kinderboerderij de Olievaar in Uithoorn. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen ook activiteiten in de herfst en winter worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten.

Ook zijn 2 initiatieven opgeleverd.

De uitbreiding van het tennispark Leimuiden is 13 september 2020 feestelijk geopend. Onderdeel van de uitbreiding is de aanleg van een minibaan voor de jeugd. De aanleg van deze baan is financieel mogelijk gemaakt door SLS. Deze baan heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.

De renovatie van dorpshuis de Meerkoet in Lisserbroek is 26 september gevierd. Op die dag is het gerenoveerde en gemoderniseerde dorpshuis weer open gegaan. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Met de subsidie van de stichting is de grote zaal ingericht.