Over ons

Wie is Stichting Leefomgeving Schiphol?

Stichting Leefomgeving Schiphol is op 3 december 2008 door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol opgericht. Het Ministerie van I&M (destijds V en W) is in 2009 medefinancier geworden.

De Stichting is destijds opgericht vanuit de filosofie dat maatwerkoplossingen mogelijk het hoofd kunnen bieden aan de leefmilieuproblematiek in de directe omgeving van Schiphol. De Stichting vervult, aanvullend op compensatiemogelijkheden vanuit wet- en regelgeving, een vangnetfunctie in het publieke domein.

Afspraken hierover zijn gemaakt in het zgn. convenant omgevingskwaliteit middellange termijn gepubliceerd  in de Staatscourant van 16 september 2009. Dit convenant is ondertekend door partijen aan de Alderstafel die allemaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol.

De Provincie, Luchthaven Schiphol en het Rijk hebben voor de periode 2008-2015 elk 10 miljoen euro ter beschikking gesteld om de doelstelling van de Stichting te financieren. Ook voor de periode 2016-2020 hebben deze partijen elk 10 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het bestuur, raad van toezicht en het secretariaat

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  B.B. Schneiders (voorzitter), J. Bolhoeve en A.P.J.M. Rutten.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden het secretariaat, de administratie en het financieel beheer gevoerd door het bureau Stichting Leefomgeving.  Directeur van de Stichting is de heer J.S.M. Wagemakers.

Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen  aan een Raad van Toezicht, bestaande uit ondertekenaars van het convenant Omgevingskwaliteit.

De Raad van Toezicht wordt nu gevormd door de heer J. Olthof, de heer D.A. Benschop, de heer H.J.W. Raat en de heer J.N.J. Nobel.