Nieuws

Opening ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

20190415_163122_001

In de bestuursvergadering van januari 2019 is een subsidie verleend voor een Ontmoetingsruimte in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Met deze bijdrage is de ontmoetingsruimte ingericht.

Deze ontmoetingsruimte is een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.

Op 18 maart 2019 was de feestelijke opening van deze ontmoetingsruimte. Wethouder Ria Zijlstra verrichtte de openingshandeling door onder grote belangstelling een eerste kopje koffie te zetten.

20190415_161002