Nieuws

Een nieuw gebouw voor Kinderboerderij De Olievaar – Uithoorn

Op 1 maart is het nieuwe gebouw van kinderboerderij De Olievaar in gebruik genomen. Met het nieuwe gebouw wordt aan de wens van de Kinderboerderij om zich te ontwikkelen tot dorpsboerderij invulling gegeven. In het gebouw kunnen het hele jaar activiteiten worden georganiseerd. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende projecten. Voor meer informatie zie https://www.youtube.com/watch?v=O1zoDiqItz4

Dit gebouw is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol.