Nieuws

Nieuwsbrief – juni 2020

Aanvragen individueel gedupeerden en particuliere initiatieven

Op 24 juni heeft het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol weer vergaderd. In deze vergadering lagen een aantal aanvragen van zowel individueel gedupeerden als initiatieven ter besluitvorming voor.

Besloten is 10 aanvragen van individueel gedupeerden te honoreren. De maatregelen worden in overleg met de betrokken bewoners de komende tijd gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenningen voor de individueel gedupeerden is ook dit keer besloten een bijdrage te geven aan particuliere initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid in de Schipholregio. Het gaat om:

Speeltuin Burgerveen
De speeltuin in Burgerveen wordt vernieuwd. De speeltoestellen worden vervangen. De bewoners hebben de wens geuit om nog extra speeltoestellen te plaatsen. Met een bijdrage van SLS worden 3 extra speeltoestellen aangeschaft en geplaatst.

Buurtplein OBS de Schakel Amsterdam Zuidoost
Het schoolplein wordt geschikt gemaakt voor de basisschoolkinderen, opvang en de buurt in Amsterdam Zuidoost. Het gaat om een schoolplein bestaande uit twee pleinen: een klein openbaar kleuterpeuterplein en een groter noordplein. De pleinen die bijna geheel verhard zijn worden ingericht met groen in de vorm van een Tiny forest en een Satelliet tiny forest. Met een bijdrage van SLS kan de aanleg van de Satelliet tiny forest met paadjes inclusief  ontmoetingsplekken worden gerealiseerd.

Door Corona is een aantal initiatieven in het kader van het Initiatievenfonds die voor de afgelopen periode gepland stonden helaas niet doorgegaan. Streven is om deze volgend jaar alsnog door te laten gaan.

Gelukkig zijn er initiatieven die wel uitgevoerd zijn.

Zo is onlangs het schoolplein van De Springschans in Uithoorn opgeknapt met geld van SLS.

Ook is de Ecotuin in Leiden uitgebreid met een bijdrage van SLS. In deze tuin kunnen werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders leren te werken in een tuin. Met de bijdrage van SLS is o.a. een bakfiets aangeschaft waarmee de eieren van de tuin worden bezorgd in de omgeving.

In Leimuiden is met een bijdrage van SLS een opslagloods voor verenigingen VOL gebouwd. Hierdoor kunnen allerlei activiteiten voor Leimuiden worden georganiseerd wat een positief effect heeft op de leefbaarheid.

In Uithoorn is gestart met een wijkatelier waar mensen die nu geïsoleerd thuis zitten een plek hebben waar ze nieuwe dingen kunnen leren en hierdoor mogelijk weer aan het werk komen. SLS heeft het mogelijk gemaakt om een deel van de inrichting aan te schaffen.