Nieuws

Nieuwsbrief – januari 2020

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol is op 9 januari weer bijeen geweest. In deze vergadering is de voortgang van de programma’s en projecten besproken. Deze voortgang is vastgelegd in de Voortgangsrapportage over 2019.  

In de vergadering heeft het bestuur besloten om aan 8 individueel gedupeerden hulp te bieden voor de ervaren overlast. Het gaat daarbij met name om isolatiemaatregelen. In overleg met de betrokken bewoners worden de werkzaamheden nu gepland en uitgevoerd.

Naast de toekenning aan de individueel gedupeerden is besloten om aan vijf initiatieven een subsidie van in totaal € 48.000,- te verlenen.

Het gaat daarbij om:

Talentfabriek Uithoorn

De Talentfabriek Uithoorn biedt inwoners van Uithoorn die nu geïsoleerd thuis zitten, een plek waar ze een netwerk hebben, nieuwe dingen kunnen leren en gewaardeerd worden. Het beoogde eindresultaat is een sociaal naaiatelier dat als sociale onderneming zelfstandig in Uithoorn kan draaien. Met de bijdrage van de stichting is een deel van de inventaris (naaimachines, snijtafel en strijkmachine) aangeschaft.Renovatie dorpshuis de Meerkoet Lisserbroek

Doel is het moderniseren en renoveren van het in 1970 gebouwde dorpshuis. Het dorpshuis is voor Lisserbroek en Lisse van grote maatschappelijke waarde omdat het dorpshuis een sociale en culturele rol in het dorp heeft die verder ontbreekt. Om ook in de toekomst deze rol te kunnen blijven vervullen wordt het dorpshuis gerenoveerd. Met de subsidie van de stichting wordt de grote zaal ingericht.


Uitbreiding clubgebouw AKU – Uithoorn

De atletiek vereniging AKU Uithoorn is de afgelopen jaren sterk gegroeid waardoor het clubhuis te klein geworden voor alle activiteiten. De vereniging biedt daarbij ook ruimte aan atleten van Ons Tweede Thuis. De vereniging speelt een rol bij het promoten van een gezonde leefstijl en draagt bij aan de sociale cohesie door het verzorgen van sporttrainingen en activiteiten voor specifieke doelgroepen. De bijdrage van de stichting is bestemd voor de inrichting van het clubhuis.


Ontmoetingtuin Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

De bewonersvereniging wil de bestaande tuin waar nu alleen planten in staan veranderen in een ontmoetingstuin. Deze tuin kan een rol spelen in de bestrijding van eenzaamheid, het verhogen van de sociale cohesie en het verhogen van de toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen. De bijdrage van de stichting wordt gebruikt voor de herinrichting van de tuin.

Activiteiten Mijnsheerlijckheid Kudelstaart

Na de herinrichting is de tuin geschikt voor allerlei activiteiten. Daarbij kan worden gedacht aan het organiseren van een buurtborrel, buurtbarbecue en sportactiviteiten. Voor de realisatie van de activiteiten wordt de bijdrage van de stichting ingezet.