Nieuws

Bijdragen voor particuliere initiatieven en individueel gedupeerden

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 18 januari jl. besloten om zes verzoeken door individueel gedupeerden voor isolatie toe te kennen. Vanaf 1 november 2016 zijn 81 aanvragen ingediend waarvan er 43 zijn toegekend. Het merendeel van de aanvragen komt uit Aalsmeer en Lijnden.

Naast een bijdrage aan individueel gedupeerden is besloten aan 2 projecten en 3 initiatieven van particulieren een bijdrage te geven.

Het gaat om een bijdrage aan de projecten:

 • De Hoeksteen Uithoorn
  De oude Rietveldkerk in Uithoorn wordt gerestaureerd waarna het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Met een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om de film/theaterzaal met foyer in het gebouw te herstellen. Hierdoor kan het gebouw als cultureel ontmoetingshuis fungeren in Uithoorn doordat er een laagdrempelige plek ontstaat waar samenwerken, inspireren en creëren centraal staan. Het project is een particulier initiatief dat opgenomen is in het gebiedsprogramma voor Uithoorn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar starten waarna de opening in 2020 volgt.
 • Dorpshuis Kudelstaart
  Het bestaande dorpshuis in Kudelstaart wordt met een bijdrage van de stichting gemoderniseerd en multifunctioneler gemaakt. Daarnaast wordt ook het bestaande parkeerterrein gerenoveerd. Met de modernisering blijft het dorpshuis een sociaal fundament voor nu en in de toekomst.

Daarnaast wordt uit het initiatievenfonds een bijdrage gegeven voor de volgende initiatieven:

 • Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. Deze ontmoetingsplek wordt een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er  sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.
 • Duurzaamheidsmaatregelen ’t Middelpunt Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om het wijkcentrum te verduurzamen zodat de bestaande activiteiten in het gebouw kunnen worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.
 • Cursusmateriaal de Werkschuit Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft om cursussen aan te bieden voor een breed publiek.

Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol

Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget te creëren. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”.

Een dergelijk fonds sluit aan bij het beleid van de Stichting. Hierbij moet het gaan om activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid en waarbij de sociale cohesie wordt versterkt. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van onderwijs, cultuur en arbeidsmarkt die dreigen te verdwijnen of al zijn verdwenen of die voor een gemeenschap niet toegankelijk (genoeg) worden aangeboden. Gedacht kan worden aan speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten.

Een bijdrage in dit kader is in de regel niet structureel meerjarig bedoeld maar voor enkele jaren of als startsubsidie.

Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van SLS zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

Voor meer informatie: Beleidsnotitie Initiatievenfonds SLS

Aanvraagformulier Initiatievenfonds

 

Lang gekoesterde wens bewoners Zwanenburg wordt werkelijkheid!

Foto Zwanenburg 19-11-18

In Zwanenburg is maandag 19 november 2018 door de bestuurders Schneiders, Rutten en Bolhoeve van de stichting Leefomgeving Schiphol, de wethouders Elzakalai en Steffens-van de Water en een aantal kinderen de eerste paal geslagen van het nieuwe dorpshuis. Dit buurthuis is een lang gekoesterde wens van veel inwoners en wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 8,2 miljoen van SLS.
Het dorpshuis moet het hart van Zwanenburg worden. In het gebouw worden verschillende functies zoals een bibliotheek, sporthal, bar en verschillende activiteitenruimten gerealiseerd. Het nieuwe Dorpshuis moet in 2020 klaar zijn waarna de omgeving kan worden ingericht. Naast het Dorpshuis wordt dan een ontmoetingsplein gerealiseerd.
Met de realisatie van het Dorpshuis en -plein wordt een wens, die de bewoners 10 jaar geleden hebben geuit, eindelijk werkelijkheid.

Nieuwe beschikkingen voor particuliere initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in het afgelopen half jaar weer beschikkingen voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid afgegeven. Het gaat om bijdragen voor:

 • Geniet aan de Amstel in Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een restaurant opgezet dat statushouders en werkzoekenden een kans biedt om ervaring op te doen in de horeca waardoor ze zelf een onderneming in de horeca kunnen starten.
 • Vlindertuin in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een vlindertuin aangelegd. Hiermee kan de biodiversiteit worden vergroot wat een positief effect heeft op het verbeteren van het milieu. Ook heeft de tuin een educatief doel.
 • Waterspeelplek in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een waterspeelplek voor kinderen tot 9 jaar aangelegd. Hiermee wordt een wens van de kinderen in Uithoorn gerealiseerd.
 • Verbeteren huiskamer wijkpunt Kudelstaart
  De voorzieningen in het wijkpunt worden met de bijdrage van de stichting verbeterd waardoor de ontmoetingsplek bruikbaar is voor de zowel het zorgcentrum als de omwonenden.
 • Buitenruimte Nobelhof te Kudelstaart
  De inrichting van de buitenruimte om een ontmoetingsplek te creëren en zo het wijkpunt een extra impuls te geven en de sociale cohesie te versterken.
 • Buitentafeltennistafel Kudelstaart
  Op verzoek van de jeugd uit Kudelstaart wordt een buitentafeltennistafel gerealiseerd.
 • Verbeteren veiligheid speeltoestellen kinderboerderij Aalsmeer
  Bij de speeltoestellen is een kunstharslaag aangebracht. Hiermee wordt de veiligheid verbetert.

Het gaat in alle gevallen om particuliere initiatieven.

Verbouwing De Oude Veiling gereed

Oude Veiling opening 1 jeroen

Op 15 september 2018 is na een grote verbouwing De Oude Veiling in Aalsmeer feestelijk geopend. De oude veiling is een ontmoetingsplek voor jong en oud, maar ook een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verouderde gebouw is het afgelopen jaar duurzaam verbouwd, met daarbij onder andere een nieuwe bakkerij voor ons tweede thuis. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft met een subsidie van ruim € 750.000,- bijgedragen aan het toegankelijker maken van het gebouw. Dit uit zich door een nieuwe lift, die op alle verdiepingen kan stoppen. Ook zijn enkele wanden doorgebroken waardoor het gebouw transparanter is geworden en het multifunctioneel gebruik toeneemt. Daarnaast is de subsidie gebruikt voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen waardoor de gebruikerslasten omlaag kunnen.

Met de opening van de Oude veiling heeft de gemeente Aalsmeer een totaal vernieuwd en duurzaam multifunctioneel gebouw waar een plek is voor alle inwoners van Aalsmeer en waar een groot aantal organisaties gaat samenwerken

Opening De Werkschuit

20180929_120453

De nieuw locatie van De Werkschuit is op 29 september 2018 feestelijk geopend. Stichting de Werkschuit organiseert al bijna 50 jaar creatieve activiteiten voor jong en oud (o.a. tekenen, schilderen, boetseren met klei, edelsmeden en fotografie).

In eerste instantie zou De Werkschuit op de nieuwe locatie één lokaal kunnen betrekken. Met een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol is het mogelijk om een tweede creatief lokaal te realiseren. Hierdoor kan De Werkschuit de inwoners van Aalsmeer meer activiteiten en een breder aanbod aanbieden. Hiermee draagt De Werkschuit bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.

Eerste beschikkingen voor projecten/initiatieven tweede tranche

Het bestuur van de stichting heeft op 18 april 2018 de eerste beschikkingen voor projecten/initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid afgegeven. Het gaat om bijdragen voor:

 • Buurtbus Fedeli in Aalsmeer
  Aanschaf van een bus als mobiele ontmoetingsplek en het organiseren van kleine en grote evenementen ter verbetering van de sociale cohesie.
 • Een speeltoestel bij kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer
  Aantrekkelijkheid van de kinderboerderij te vergroten voor gezinnen met jonge en iets oudere kinderen.
 • De Kinderkunstroute in Aalsmeer
  Aanleg van een route met een expositie van kunst door kinderen en een permanent kunstwerk met het doel het contact in de buurt en de sociale cohesie te versterken.
 • Radioschool in Aalsmeer
  Lesfaciliteiten voor jongeren om te leren radio te maken. Hierdoor krijgen jongeren de kans zich te ontwikkelen.
 • Bewegen naar een gezonde geest in Uithoorn
  Initiatief van sportverenigingen om voor mensen met burn-out/depressie een bewegingsprogramma te verzorgen. Hiermee moet een positief effect worden bereikt op het fysieke welzijn van de deelnemers zodat men weer actief wordt.
 • Samen aan de Amstel in Uithoorn
  Verbeteren sociale cohesie door samen te koken en te eten. Doelgroep zijn ouderen, mensen die uiteten niet kunnen betalen, statushouders etc.

Het gaat in alle gevallen om particuliere initiatieven.

Evenement bekendmaking gebiedsbudgetten 18 jan 2018

Op 18 januari 2018 heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol in een feestelijke bijeenkomst in Uithoorn de gebiedsprogramma’s, projecten en budgetten bekend gemaakt voor de periode tot 2021.

Voor deze bijeenkomst zijn vier filmpjes gemaakt waarmee een impressie wordt gegeven van de investeringen van de stichting om de leefbaarheid in de nabijheid van Schiphol te verbeteren.

lees meer …

 

Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

De stichting heeft voor de periode t/m 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Bij de selectie van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de periode 2008-2012 hebben gehad.

De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen.
Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar.

In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het gebiedsprogramma.

lees meer….