Nieuws

Nieuwe beschikkingen voor particuliere initiatieven

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft in het afgelopen half jaar weer beschikkingen voor initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid afgegeven. Het gaat om bijdragen voor:

 • Geniet aan de Amstel in Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een restaurant opgezet dat statushouders en werkzoekenden een kans biedt om ervaring op te doen in de horeca waardoor ze zelf een onderneming in de horeca kunnen starten.
 • Vlindertuin in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een vlindertuin aangelegd. Hiermee kan de biodiversiteit worden vergroot wat een positief effect heeft op het verbeteren van het milieu. Ook heeft de tuin een educatief doel.
 • Waterspeelplek in Uithoorn
  Bij kinderboerderij de Olievaar wordt een waterspeelplek voor kinderen tot 9 jaar aangelegd. Hiermee wordt een wens van de kinderen in Uithoorn gerealiseerd.
 • Verbeteren huiskamer wijkpunt Kudelstaart
  De voorzieningen in het wijkpunt worden met de bijdrage van de stichting verbeterd waardoor de ontmoetingsplek bruikbaar is voor de zowel het zorgcentrum als de omwonenden.
 • Buitenruimte Nobelhof te Kudelstaart
  De inrichting van de buitenruimte om een ontmoetingsplek te creëren en zo het wijkpunt een extra impuls te geven en de sociale cohesie te versterken.
 • Buitentafeltennistafel Kudelstaart
  Op verzoek van de jeugd uit Kudelstaart wordt een buitentafeltennistafel gerealiseerd.
 • Verbeteren veiligheid speeltoestellen kinderboerderij Aalsmeer
  Bij de speeltoestellen is een kunstharslaag aangebracht. Hiermee wordt de veiligheid verbetert.

Het gaat in alle gevallen om particuliere initiatieven.

Verbouwing De Oude Veiling gereed

Oude Veiling opening 1 jeroen

Op 15 september 2018 is na een grote verbouwing De Oude Veiling in Aalsmeer feestelijk geopend. De oude veiling is een ontmoetingsplek voor jong en oud, maar ook een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het verouderde gebouw is het afgelopen jaar duurzaam verbouwd, met daarbij onder andere een nieuwe bakkerij voor ons tweede thuis. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft met een subsidie van ruim € 750.000,- bijgedragen aan het toegankelijker maken van het gebouw. Dit uit zich door een nieuwe lift, die op alle verdiepingen kan stoppen. Ook zijn enkele wanden doorgebroken waardoor het gebouw transparanter is geworden en het multifunctioneel gebruik toeneemt. Daarnaast is de subsidie gebruikt voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen waardoor de gebruikerslasten omlaag kunnen.

Met de opening van de Oude veiling heeft de gemeente Aalsmeer een totaal vernieuwd en duurzaam multifunctioneel gebouw waar een plek is voor alle inwoners van Aalsmeer en waar een groot aantal organisaties gaat samenwerken

Opening De Werkschuit

20180929_120453

De nieuw locatie van De Werkschuit is op 29 september 2018 feestelijk geopend. Stichting de Werkschuit organiseert al bijna 50 jaar creatieve activiteiten voor jong en oud (o.a. tekenen, schilderen, boetseren met klei, edelsmeden en fotografie).

In eerste instantie zou De Werkschuit op de nieuwe locatie één lokaal kunnen betrekken. Met een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol is het mogelijk om een tweede creatief lokaal te realiseren. Hierdoor kan De Werkschuit de inwoners van Aalsmeer meer activiteiten en een breder aanbod aanbieden. Hiermee draagt De Werkschuit bij aan het verbeteren van de sociale cohesie in Aalsmeer.

Eerste beschikkingen voor projecten/initiatieven tweede tranche

Het bestuur van de stichting heeft op 18 april 2018 de eerste beschikkingen voor projecten/initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid afgegeven. Het gaat om bijdragen voor:

 • Buurtbus Fedeli in Aalsmeer
  Aanschaf van een bus als mobiele ontmoetingsplek en het organiseren van kleine en grote evenementen ter verbetering van de sociale cohesie.
 • Een speeltoestel bij kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer
  Aantrekkelijkheid van de kinderboerderij te vergroten voor gezinnen met jonge en iets oudere kinderen.
 • De Kinderkunstroute in Aalsmeer
  Aanleg van een route met een expositie van kunst door kinderen en een permanent kunstwerk met het doel het contact in de buurt en de sociale cohesie te versterken.
 • Radioschool in Aalsmeer
  Lesfaciliteiten voor jongeren om te leren radio te maken. Hierdoor krijgen jongeren de kans zich te ontwikkelen.
 • Bewegen naar een gezonde geest in Uithoorn
  Initiatief van sportverenigingen om voor mensen met burn-out/depressie een bewegingsprogramma te verzorgen. Hiermee moet een positief effect worden bereikt op het fysieke welzijn van de deelnemers zodat men weer actief wordt.
 • Samen aan de Amstel in Uithoorn
  Verbeteren sociale cohesie door samen te koken en te eten. Doelgroep zijn ouderen, mensen die uiteten niet kunnen betalen, statushouders etc.

Het gaat in alle gevallen om particuliere initiatieven.

Evenement bekendmaking gebiedsbudgetten 18 jan 2018

Op 18 januari 2018 heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol in een feestelijke bijeenkomst in Uithoorn de gebiedsprogramma’s, projecten en budgetten bekend gemaakt voor de periode tot 2021.

Voor deze bijeenkomst zijn vier filmpjes gemaakt waarmee een impressie wordt gegeven van de investeringen van de stichting om de leefbaarheid in de nabijheid van Schiphol te verbeteren.

lees meer …

 

Stichting Leefomgeving Schiphol verdeelt € 20 miljoen

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio. De stichting geeft een bijdrage aan omgevingsprojecten die de leefbaarheid in een bepaald gebied verbeteren. Het gaat zowel om grote (ruimtelijke) projecten als kleine initiatieven/activiteiten die de sociale cohesie verbeteren. De stichting wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland, Royal Schiphol Group en het ministerie van I&W.

De stichting heeft voor de periode t/m 2020 € 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn èn waar de leefbaarheid onder druk staat. Bij de selectie van de gebieden is tevens gekeken naar de bijdrage die gemeenten al in de periode 2008-2012 hebben gehad.

De gemeenten die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude (Spaarndam).

De stichting Leefomgeving heeft samen met deze gemeenten, bewoners en andere stakeholders gebiedsprogramma’s opgesteld. In deze gebiedsprogramma’s zijn projecten en initiatieven opgenomen die de leefbaarheid ten goede komen.
Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden van gemeentelijke plannen. Daarnaast heeft de stichting via een uitgebreid participatietraject met bewoners initiatieven en ideeën in de desbetreffende gemeente opgehaald. Door de stichting is gezocht naar synergie tussen de gemeentelijke plannen en de bewoners initiatieven. Veel van de initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijke plannen. Dit maakt deze initiatieven veelal uitvoerbaar.

In de gebiedsprogramma’s zijn projecten en voorzieningen opgenomen die invulling geven aan een kwaliteitsverbetering op gebied van groen, recreatie en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Niet alle initiatieven hebben een plek gekregen in de gemeentelijk projecten. Als deze tot een verbetering van de leefbaarheid leiden is er de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen vanuit het initiatievenfonds van de Stichting. Voor iedere gemeente is een initiatievenfonds opgenomen in het gebiedsprogramma.

lees meer….

Verbouwing De Oude Veiling kan beginnen

Dinsdag 27 juni heeft het College van B&W het definitief ontwerp voor de verbouwing van de Oude Veiling (Marktstraat) vastgesteld. Een belangrijke stap in de voorbereiding van de verbouwing.  Als alles volgens planning verloopt is de Oude Veiling zomer 2018 verbouwd tot “De huiskamer van Aalsmeer”.

Na de verbouwing is het historische gebouw in ere hersteld en klaar voor de toekomst.

lees meer…

Subsidie voor project De Oude Veiling Aalsmeer

Op 7 maart heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie toegekend aan het project De Oude Veiling.

Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)
Vlnr; wethouder van Duijn (Aalsmeer), bestuurslid Ad Rutten (SLS) en wethouder van der Hoeven (Aalsmeer) met de cheque. (Foto Arjen Vos)

Ad Rutten, bestuurslid van SLS: “Het project De Oude Veiling is een goede invulling van de doelstelling van onze stichting. Wij zijn van mening dat het project een grote toegevoegde waarde geeft aan de sociale cohesie van Aalsmeer. Als het project gereed is, kan een breed gedeelte van de inwoners van Aalsmeer (van jong tot oud) gebruik maken van deze voorziening.

Het college is verheugd met deze subsidie. Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”Dankzij de aanvullende gelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol gaan we van De Oude Veiling nu echt ‘de huiskamer van Aalsmeer’ maken. Dit doen we samen met onze partners Ons Tweede Thuis, Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, AMmatch en ESA. En natuurlijk met alle andere instellingen en inwoners die een bijdrage willen leveren! In deze huiskamer staan de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal.”

De Oude Veiling moet eerst flink verbouwd worden om het gebouw goed te kunnen exploiteren. De gemeente neemt een aantal basisverbouwingen voor zijn rekening waaronder een bakkerij van Ons Tweede Thuis. Door de bijdrage van de SLS wordt het mogelijk een aantal maatschappelijk relevante onderdelen te verbeteren. Bijvoorbeeld: bouwkundige aanpassingen waardoor het voormalige grand café, de bibliotheek en het cultuurpunt met elkaar verbonden worden waardoor de transparantie en mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik toenemen. De realisatie van een lift waardoor alle verdiepingen bereikbaar zijn voor mindervaliden. Verder financiert SLS duurzaamheidsmaatregelen voor het verouderde gebouw.
Deze verbouwing gaat circa € 1,2 miljoen kosten, waaraan SLS € 762.000, bijdraagt. De verbouwing begint zo spoedig mogelijk. Als alles volgens planning verloopt, opent de vernieuwde Oude Veiling medio 2018 haar deuren voor het publiek.

foto Arjen Vos
foto Arjen Vos

De horecavoorziening in het pand wordt op commerciële wijze verpacht. Een belangrijk criterium bij de gunning is dat de beoogd ondernemer een hart voor de doelgroep moet hebben. Het is immers de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis in deze horeca-omgeving gaan werken. ESA wordt verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van het pand en regelt ook de verhuur van de zalen. Gebruikers en de inwoners van Aalsmeer gaan gezamenlijk de inhoudelijke ‘agenda’ van De Oude Veiling bepalen.

De Stichting Leefomgeving Schiphol is een onafhankelijke Stichting, gefinancierd door Schiphol, Provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. De SLS levert bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren in gebieden waar sprake is van zware (geluids-)belasting en ruimtelijke beperkingen vanwege het luchthavenindelingsbesluit.

Naast de subsidie voor De Oude Veiling zijn er mogelijkheden voor nieuwe projecten. Begin februari hebben inwoners en ondernemers daar op een brainstormavond ideeën voor aangedragen. In de komende maanden werkt de gemeente de projectideeën uit en zal deze aan de SLS voorleggen.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Met ingang van 2 februari jl. is de heer Adnan Tekin, gedeputeerde Schiphol Provincie Noord-Holland, toegetreden tot de Raad van Toezicht van Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit is in overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de oprichtingsakte van de Stichting.

De heer Tekin volgt hiermee de onlangs overleden heer Talsma als voorzitter van de Raad van Toezicht op.