Nieuws

Nieuwe bijdragen voor individueel gedupeerden en projecten

 

In de bestuursvergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan 6 individueel gedupeerden. Het gaat hierbij in hoofdzaak om isolatie van de woningen.

Tevens zijn financiële bijdragen voor 3 gemeentelijke projecten beschikbaar gesteld. Dit zijn projecten die zijn opgenomen in het gebiedsgerichte programma van de gemeente. Deze gebiedsgerichte programma’s zijn in januari 2018 door het bestuur vastgesteld. Zowel de programma’s als de projecten zijn in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

Het gaat om de volgende projecten:

VVA terrein Aalsmeer: € 2,4 mln

Het project ‘Herinrichting VVA terrein’ bestaat uit de herinrichting van het terrein van de voormalige voetbalvereniging VVA in de wijk Hornmeer tot groen activiteitenpark met voorzieningen. Het park zal een plek worden in de wijk waar inwoners van Aalsmeer elkaar kunnen ontmoeten en waar zij kunnen recreëren.

De Stichting geeft een bijdrage voor de realisatie van de volgende voorzieningen:
– Hoogwaardige inrichting van de centrale vijver met een fontein en daarbij een voor voetgangers toegankelijk bloemeneiland;
– Ontmoetingsplein aan de grote centrale vijver, met daarbij mogelijkheden voor recreatie langs het water, zitgelegenheid en ruimte voor bijeenkomsten;
– Fitness- of freerunplein met speel- en recreatievoorzieningen voor jongeren;
– Recreatieweide geschikt maken als evenemententerrein door aanvullende grondwerken;
– Speelbos;
– Terrein voor hondentraining;
– Aanleg van een natuurtuin en moeras met hoge natuurwaarden.

Buurtcentrum Thamerdal Uithoorn: € 1,4 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Thamerdal heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten om in plaats van de bestaande voorzieningen te renoveren, een nieuw buurtcentrum te realiseren in de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Voorziet in de behoefte van bewoners van de wijk. De bewoners hebben de behoefte aan ondersteuning en een centrale ontmoetingsplek;
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van het bestaande gebouw;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik, met de direct naastgelegen school Het Duet ontstaat een nieuwe krachtige functie in de wijk voor educatie, ontmoeting en ondersteuning;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw.

Sporthal en buurtcentrum Zijdelwaard Uithoorn: € 3,5 mln

Om een sociaal maatschappelijke impuls te geven aan de wijk Zijdelwaard, heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten een nieuwe sporthal in combinatie met een buurtcentrum te realiseren in de wijk. In deze multifunctionele accommodatie worden ruimtes gerealiseerd voor bewegingsonderwijs, breedtesport, sportscholen, verenigingen, kinderopvang en bewoners van de wijk. Het gebouw zal voor Uithoorn en de wijk een belangrijke maatschappelijke en sportieve plek worden waar mensen elkaar ontmoeten.

Met het project wordt de leefbaarheid op verschillende manieren verbeterd:
– Realisatie van een compleet nieuw multifunctioneel gebouw in plaats van renovatie van de bestaande gebouwen;
– Meer mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik;
– Maatschappelijke organisaties kunnen inwoners beter bereiken door laagdrempelige mogelijkheden van het gebruik van de accommodatie;
– Versterken van maatschappelijke effecten zoals sociale samenhang en participatie in de wijk;
– Vergroten van de duurzaamheid van het gebouw;
– Buitenruimte wordt groener ingericht.