Nieuws

Initiatievenfonds – Gehonoreerde initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor particuliere initiatieven

Ook in de afgelopen maanden zijn er verschillende aanvragen ingediend bij de Stichting leefomgeving Schiphol voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol  in het kader van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In de afgelopen 3 maanden is besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

  • Vuur en Licht op het water  Aalsmeer

Dit is een jaarlijkse show van verlichte boten en vuurwerk. Verschillende teams van inwoners van Aalsmeer komen bijeen om plannen te maken voor de versiering van de verschillende boten. In oude bloemenkassen en schuren worden de constructies bedacht en in elkaar gezet. Hiermee draagt het evenement bij aan de sociale cohesie van de inwoners van Aalsmeer. 

  • Muziekinstrumenten jeugd muziekvereniging Nieuwkoop

De muziekvereniging wil twee maal per jaar een muzikale ontdekkingstocht organiseren voor kinderen en jeugd vanaf 7 jaar. Kinderen en jongeren kunnen dan kennismaken met muziek. Muziekonderwijs draagt bij aan betere schoolprestaties in algemene zin. Met de subsidie van de stichting schaft de vereniging nieuwe instrumenten aan.

  • Ecotuin Leiden

Op de Ecotuin worden werkzoekenden en jongeren die in de bijstand zitten en statushouders begeleid om hen aan het werk te kunnen helpen. In de tuin worden samen groenten verbouwd, kippen verzorgd en kunnen de werkzoekenden naar de juiste hulp worden gecoacht en uiteindelijk naar werk worden begeleid. Met een bijdrage van de stichting wordt de tuin uitgebreid zodat meer mensen kunnen worden begeleid.

  • E-Shuttle Spaarndam

Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet beschikbaar. Dit kan worden gerealiseerd met een E-Shuttle die op elk gewenst moment van de dag voor met name ouderen/mensen die minder mobiel zijn beschikbaar is. Het is de bedoeling om het initiatief met vrijwilligers uit te voeren. Ook mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt en statushouders kunnen worden betrokken bij de uitvoering. Het betreft in eerste instantie een pilot voor een jaar. De subsidie van de stichting wordt gebruikt voor de aanschaf van de E-shuttle.