Nieuws

Gezamenlijk persbericht gemeente Haarlemmermeer en SLS

‘Er gaan mooie dingen gebeuren in zes dorpen’

Flink wat water moest er door de Ringvaart, zowel voor- als nadat burgemeester en wethouders eind maart hun subsidieaanvragen voor projecten in Rijsenhout, Burgerveen, Spaarndam en langs de Ringdijk en Ringvaart hadden ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Maar het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

Vlaggen

Wethouder Marjolein Steffens-van de Water (Gebiedsgericht werken): “Met dank aan de SLS en aan alle andere partijen waarmee we de afgelopen periode intensief hebben gesproken.” 
Bernt Schneiders, bestuursvoorzitter van SLS: “Alle seinen staan nu op groen om een ‘duurzame maatschappelijke plus’, zoals wij dat noemen, te realiseren. Iedereen gaat erop vooruit. Daar mogen de vlaggen best voor uit.” 

Bernt Schneiders en Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin
Bestuursvoorzitter SLS, Bernt Schneiders en wethouder Marjolein Steffens-van de Water ondertekenen het contract ieder in hun eigen tuin.
Foto: Jur Engelchor en Gemeente Haarlemmermeer

De wethouder en de voorzitter hebben dan ook in volle overtuiging hun handtekening gezet onder een contract waarin de financiële afspraken van Haarlemmermeer en de SLS zijn vastgelegd. “Die ondertekening was zeker een feestelijke samenkomst waard”, aldus wethouder Steffens. “Maar in coronatijd lopen veel dingen nu eenmaal anders”, berust ook SLS-voorzitter Bernt Schneiders in de aparte ondertekening. 

Vliegtuigen

De SLS, opgericht en gefinancierd door de provincie Noord-Holland, luchthaven Schiphol en het rijk, streeft verbetering van de woon- en leefsituatie in de Schipholregio na. Die heeft namelijk te lijden onder de geluidshinder van de vliegtuigen, wordt beperkt in zijn bouwmogelijkheden en bedreigd door een dalend voorzieningenniveau. Hierdoor trekken bijvoorbeeld jongeren weg om er nooit meer terug te keren.

“Om die neerwaartse spiraal tegen te gaan en de leefbaarheid op peil te houden, stelt de SLS subsidies beschikbaar voor zogenoemde gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s”, aldus voorzitter Bernt Schneiders.

“Daar komt heel wat bij kijken”, aldus wethouder Steffens. “De SLS kijkt kritisch naar voorstellen en stelt er voorwaarden aan. Volkomen terecht. De gemeente kijkt op haar beurt wat inwoners ervan vinden en wat ze ermee kunnen en of projecten in haar eigen beleid passen. En betaalt ook mee. Het is dus niet zo dat er alleen maar een zilvervloot veilig de haven moet worden binnengeloodst.”

Dorpshuizen

In totaal is er een kleine 2,5 miljoen euro bestemd voor Ringvaart/Ringdijk, dorpscentrum Spaarndam, dorpshuis Marijke in Burgerveen en voor het dorpshuis De Reede in Rijsenhout.
Om met dat laatste te beginnen. Daarover is al heel veel gezegd maar toch nog niet het laatste woord. De vraag die Rijsenhout al een tijdje bezighoudt is, of De Reede moet worden opgeknapt of moet samensmelten met het ernaast gelegen kerkgebouw. Afgesproken met de SLS is dat de komende maanden worden gebruikt om met een kleine projectgroep met daarin vertegenwoordigers van Rijsenhout de twee opties verder te onderzoeken. Het geld dat ervoor is gereserveerd, zo’n 5,5 ton, blijft gewoon op de plank liggen tot de knoop is doorgehakt. De deadline is op 1 oktober.

Steigers 

Ruim 1,1 miljoen euro is bestemd voor een recreatiesteiger met picknicktafels in Burgerveen, een gecombineerde passanten-/recreatiesteiger in Lijnden en een passantensteigers bij het Fort Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.

Bijna 420.000 euro is bestemd voor de renovatie van dorpshuis Marijke in Burgerveen. Onderzocht moet nog worden of dat voldoende is voor alle wensen: vernieuwing van het dak, de achterpui, beglazing, het sanitair en installaties, isolatie van de gevels en vloeren, een andere plek voor de keuken en een aanbouw aan de voorkant voor een huiskamer plus kantoor.

De 3,5 ton voor het dorpscentrum Spaarndam zijn onder meer bedoeld voor energiebesparende maatregelen in het gebouw. Denk aan gevelisolatie. De indeling wordt veranderd waardoor een ‘duurzaam efficiënter en multifunctioneler gebouw’ ontstaat, hebben de gemeente en SLS afgesproken.

De koek is nog niet op

Met dit alles is de koek nog niet op want er gaat ook nog eens ruim 3,4 miljoen euro van de SLS naar particuliere projecten. Deze betreffen de nieuwbouw van het Dijkhuis in Oude Meer en gemeenschappelijke sportcomplexen in Rijsenhout en Spaarndam. De gemeente betaalt mee aan het sportcomplex in Spaarndam mits de plannen passen binnen het gemeentelijk sportbeleid.
Het hele lijstje aflopend, concludeert wethouder Steffens dat ze tevreden is. “Er gaan mooie dingen gebeuren in Burgerveen, Lijnden, Aalsmeerderbrug, Rijsenhout, Spaarndam en Oude Meer. Daar worden de inwoners blij van en ik ook. Ook van de manier waarop we dit met hen en de SLS voor elkaar hebben gebokst”. Voorzitter Bernt Schneiders van de SLS geeft aan: “Ik ben heel blij dat wij op deze manier kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in de kernen.”