Nieuws

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor 4 particuliere initiatieven

De stichting heeft voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol een apart budget gecreëerd. Hier is invulling aan gegeven in de vorm van het “Initiatievenfonds SLS”. Het geld is beschikbaar voor alle gemeenten binnen het werkingsgebied van de stichting zijnde de 20 Ke-zone. De bijdrage vanuit het fonds bedraagt maximaal € 10.000 voor een activiteit.

In juni jl. heeft het bestuur besloten aan de volgende initiatieven een bijdrage te verlenen:

  • Vervanging speeltoestel Speeltuin Zwanenburg

Met een financiële bijdrage kan het centrale speeltoestel van de speeltuinvereniging worden vervangen.  Het speelfort in de speeltuin is een belangrijk onderdeel van de speelbeleving en een motivatie voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken. De speeltuin stimuleert kinderen om meer te bewegen en om meer buiten te zijn. Daarnaast kunnen ouders met elkaar in contact komen. Nieuwkomers maken via de kinderen contact waarmee de integratie wordt bevorderd.

Foto: Speeltuinvereniging Zwanenburg
  • Nederlands leren met plezier

Dit project maakt het voor niet Nederlandse inwoners mogelijk om op een niet schoolse, laagdrempelige manier Nederlands te leren. Het gaat daarbij om o.a. film/documentaires, muziek, taalspelletjes, tv-kijken. Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft voor de activiteiten.

  • Verenigings Opslagloods Leimuiden

Door de stichting Verenigings Opslagloods Leimuiden is gevraagd om een bijdrage voor de realisatie van een gezamenlijke opslagloods. In deze loods kunnen de deelnemende non-profit organisaties hun bezittingen goed, droog en veilig opslaan zodat er continuïteit is in het gebruik van eigen middelen t.b.v. het organiseren van activiteiten t.b.v. de gehele Leimuidse bevolking.

Foto: Oranje Comité Leimuiden
  • Aanleg minibaan tennispark Leimuiden

De aanleg van een minibaan op het tennispark is onderdeel van de uitbreiding van het tennispark. De aanleg van deze baan voor de jeugd heeft een positief effect op de leefbaarheid van en sociale cohesie in Leimuiden doordat de jeugd binnen het dorp zich sportief kan uitleven, gezond kan bewegen en zich beter sociaal kan ontwikkelen.