Nieuws

Bijdragen voor het project Waterfront Aalsmeer en AmstelProms Uithoorn

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan het project: Waterfront Aalsmeer

Afbeelding

Het project ‘Waterfront’ bestaat uit de realisatie van een aantrekkelijke promenade met strand en recreatievoorzieningen aan de Westeinderplassen, passend bij de Aalsmeerse identiteit. De bestaande waterkering langs de Westeinder heeft onderhoud nodig. Met een bijdrage van de stichting aan het Waterfront is het mogelijk om, gezamenlijk met de noodzakelijke investeringen aan de waterkering, een hoogwaardige recreatieve inrichting met uitbreiding van het strand mogelijk te maken. Hierdoor versterkt het Waterfront de leefbaarheid en sociale cohesie in Aalsmeer. Voor de realisatie heeft de Stichting € 3,2 mln beschikbaar gesteld.

Daarnaast heeft het bestuur een bijdrage verleend aan het initiatief: AmstelProms
AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten.
Daarbij kunnen mensen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek.
Het concert is op 22 juni a.s. op het Evenemententerrein aan de Randhoornweg in Uithoorn.