Nieuws

Bijdragen voor particuliere initiatieven en individueel gedupeerden

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 18 januari jl. besloten om zes verzoeken door individueel gedupeerden voor isolatie toe te kennen. Vanaf 1 november 2016 zijn 81 aanvragen ingediend waarvan er 43 zijn toegekend. Het merendeel van de aanvragen komt uit Aalsmeer en Lijnden.

Naast een bijdrage aan individueel gedupeerden is besloten aan 2 projecten en 3 initiatieven van particulieren een bijdrage te geven.

Het gaat om een bijdrage aan de projecten:

 • De Hoeksteen Uithoorn
  De oude Rietveldkerk in Uithoorn wordt gerestaureerd waarna het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Met een bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om de film/theaterzaal met foyer in het gebouw te herstellen. Hierdoor kan het gebouw als cultureel ontmoetingshuis fungeren in Uithoorn doordat er een laagdrempelige plek ontstaat waar samenwerken, inspireren en creëren centraal staan. Het project is een particulier initiatief dat opgenomen is in het gebiedsprogramma voor Uithoorn. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar starten waarna de opening in 2020 volgt.
 • Dorpshuis Kudelstaart
  Het bestaande dorpshuis in Kudelstaart wordt met een bijdrage van de stichting gemoderniseerd en multifunctioneler gemaakt. Daarnaast wordt ook het bestaande parkeerterrein gerenoveerd. Met de modernisering blijft het dorpshuis een sociaal fundament voor nu en in de toekomst.

Daarnaast wordt uit het initiatievenfonds een bijdrage gegeven voor de volgende initiatieven:

 • Ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn
  Met de bijdrage van de stichting wordt een ontmoetingsplek in het gezondheidscentrum ingericht. Deze ontmoetingsplek wordt een werkplek voor cliënten van Ons Tweede Thuis en personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er  sociaal maatschappelijke evenementen worden georganiseerd.
 • Duurzaamheidsmaatregelen ’t Middelpunt Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting wordt het mogelijk om het wijkcentrum te verduurzamen zodat de bestaande activiteiten in het gebouw kunnen worden gecontinueerd en nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.
 • Cursusmateriaal de Werkschuit Aalsmeer
  Met de bijdrage van de stichting worden materialen aangeschaft om cursussen aan te bieden voor een breed publiek.