Nieuws

Bijdrage voor onderzoek naar DeNoize techniek voor vermindering geluidsoverlast binnenshuis

DeNoize b.v. is een high-tech startup dat zich richt op de ontwikkeling van een noise-cancelling techniek om het effect van geluiden van buiten, binnenshuis te verminderen en zo de leefbaarheid binnen te verbeteren. De DeNoize techniek richt zich op het reduceren van laag frequent geluid dat door vliegtuigen geproduceerd wordt bij het taxiën, stationair draaien en als laag wordt gevlogen. De techniek is een soort anti geluid techniek dat wordt aangebracht in ramen van woningen. Door deze techniek wordt de geluidsfrequentie van binnenkomend geluid waaronder vliegtuiggeluid geneutraliseerd. Daarbij is het doel een reductie van het geluid met 5 tot 10 dB te bereiken.

In het onderzoek wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid, de behoefte en de levensvatbaarheid van de DeNoize techniek.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen waarvan het eerste deel is afgerond. Het bestuur van SLS heeft op 19 mei jl. besloten een bijdrage te verlenen voor de tweede en derde fase.

Als alles volgens planning loopt is het onderzoek, waarbij ook twee praktijk onderzoeken (pilots) worden uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Als de techniek in woningen kan worden toegepast wordt een positief effect verwacht op de leefbaarheid van bewoners nabij Schiphol zowel op de korte als langere termijn.