Nieuws

Bestuursvergadering 14 april 2021

In de bestuursvergadering van 14 april 2021 is besloten om een bijdrage te verlenen voor een project waarbij in aanvulling op de transformatie van een oud kassengebied, de nabijgelegen Langeraarse Plas meer openbaar toegankelijk wordt gemaakt met natuur- en recreatiemogelijkheden. Hierdoor kunnen meer mensen van de natuur en de Langeraarse Plas genieten. Het bestuur heeft besloten een bijdrage te verlenen voor:
–           de aanleg van bijv. een bijen- en insectentuin
–           aanlegsteigers
–           een ijsvogel- en/of oeverzwaluwwal
–           picknicktafels, bankjes en
–           openbare wandelpaden


Vanuit het initiatievenfonds is een bijdrage verleend voor een buurtinitiatief van Participe in Aalsmeer en voor de aanleg van een Vlindertuin in het Seringenpark in Aalsmeer.

In de vergadering is ook besloten tot de isolatie van 6 woningen in de nabijheid van Schiphol.