Nieuws

Artikel Witte Weekblad Aalsmeer – 4 juli 2019 – Eric Hoenson

Meer dan doekje voor het bloeden Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog minimaal één jaar subsidie voor particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de regio verbeteren, en helpt gedupeerden die nergens anders kunnen aankloppen. ‘Een prima initiatief’ zegt de een, ‘een doekje voor het bloeden’, vindt de ander.

Stichting Leefomgeving Schiphol is in december 2008 opgericht door de provincie Noord-Holland en de Luchthaven Schiphol, en wordt vanaf 2009 mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sindsdien is er door de drie organisaties 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het richt zich op particulieren die aantoonbaar zware hinder ondervinden van vliegtuigen, én op maatschappelijke projecten en initiatieven die de leefbaarheid op peil houden. Directeur van de Stichting Joost Wagemakers legt de achterliggende gedachte uit: “In sommige gebieden in de omgeving van Schiphol is sprake van een onevenredig zware belasting vanwege het vliegverkeer. Denk aan de toenemende geluidshinder en beperkingen in ruimtelijke ontwikkelingen vanwege de aanwezigheid van de luchthaven. Het voorzieningenniveau in deze gebieden kan afnemen en dat kan een negatief effect hebben op de samenleving waardoor bijvoorbeeld jongeren wegtrekken. De Stichting Leefomgeving Schiphol wil de leefbaarheid in stand houden of verbeteren door de uitvoering van een drietal programma’s: Programma individueel gedupeerden, Gebiedsgerichte leefbaarheidsprogramma’s, Programma Initiatievenfonds.

GEBIEDSGERICHTE PROGRAMMA’S EN PROJECTEN

In de regio Schiphol zijn subsidies voor de volgende projecten gehonoreerd. Aalsmeer: De Oude Veiling; Herinrichting terrein Voetbalvereniging Aalsmeer; Dorpshuis Kudelstaart; Waterfront; De werkschuit en Kinderboerderij Boerenvreugd. Uithoorn: Herinrichting Iepenlaan; Multifunctionele Accommodatie (MFA) de Scheg; MFA Thamerdal; Cultuurpodium de Hoeksteen. Haarlemmermeer: Verbeteren toegankelijkheid station Halfweg- Zwanenburg; Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg. In totaal zijn in de omgeving van Schiphol 26 projecten geholpen. Slechts zelden wordt er een project afgewezen, wel soms aangepast om beter binnen de doelstelling en bestemmingsreglement van de stichting te passen. “Als projecten geen zichtbare maatschappelijke plus hebben, als er onvoldoende draagvlak is voor een project, of als er geen sprake is van cofinanciering, kunnen wij het project afwijzen,” verduidelijkt een van de programmamanagers Alexander Smal.

PROGRAMMA INDIVIDUEEL GEDUPEERDEN

Overigens kunnen ook particulieren aankloppen bij de stichting. Wagemakers: “We richten ons bijvoorbeeld op mensen die naar de geest van de wet wel geholpen zouden moeten worden, maar volgens de letter daar geen recht op hebben. Die dus tussen wal en schip vallen. Als ze binnen doelstelling en reglement van de stichting vallen, gaan we met hen in gesprek over mogelijke oplossingen. Dan kun je denken aan isolatie om het geluid te weren, of om het herstellen van schade aan bijvoorbeeld dakpannen, veroorzaakt door vliegtuigen. In een enkel geval wordt iemand uitgekocht.”

INITIATIEVENFONDS

Het gaat hierbij om kleinere activiteiten of projecten die ook zichtbaar bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Schipholregio en waarbij sprake is van een duidelijke meerwaarde voor de omgeving, een zichtbare maatschappelijke plus. Ze moeten tot stand zijn gekomen in samenwerking met de bewoners. Het initiatievenfonds is bedoeld voor particuliere initiatieven, per initiatief is maximaal 10.000 euro per aanvraag mogelijk. Voorbeelden zijn speelmogelijkheden, lessen/cursussen in wijken/kernen, bibliobus, buurtbus, culturele activiteiten en arbeidsmarkt- en scholingsprojecten. Alleen initiatieven zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor subsidie.

BUURTHUIS

Een voorbeeld van een traject van het initiatievenfonds is het project verduurzaming buurthuis het Middelpunt in Aalsmeer. In 2016 werd bekend, dat er middels de Stichting SLS geld beschikbaar kwam voor de verbetering van de leefbaarheid in Aalsmeer. Het overleg van de gezamenlijke ouderenbonden besloot hierop zich sterk te maken voor het Middelpunt in Aalsmeer Oost met als doel versterking van het ouderenwerk in Oost. Op een bijeenkomst in de Oude Veiling in februari 2017 presenteerden allerlei groepen uit de samenleving hun plannen indien zij subsidie zouden ontvangen van de SLS. “Aanvankelijk vonden onze plannen geen gehoor, maar na aanpassing hiervan, na overleg met een vertegenwoordiger van de SLS, kwamen wij uit om het gebouw het Middelpunt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Hiermee kan de energierekening omlaag en blijft er meer geld over voor de activiteiten zoals die hier plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld meer bewegen, ouderensoos, sjoelen/kaarten en een keer per maand een lunch. Kortom de subsidie van 10.000 euro van de SLS voor zonnepanelen heeft een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid in Oost.”

REACTIES

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur dat aan de hand van doelstelling en Bestemmingsreglement tot een objectief en uitlegbaar oordeel komt over het al dan niet toekennen van subsidie voor individueel gedupeerden, voor gebiedsgerichte projecten en voor het initiatievenfonds. Wagemakers: “Natuurlijk krijgen wij wel eens kritiek. Niet alleen van partijen waarvan de aanvraag is afgewezen, ook van bewoners die het fonds omschrijven als niet meer dan een doekje voor het bloeden. Daarbij zeggen wij altijd dat wij niet gaan over het aantal vliegtuigbewegingen en hoe er gevlogen wordt, maar dat we er zijn om de leefbaarheid in zwaar belaste gebieden op de grond te verbeteren. We krijgen overigens vooral positieve reacties in de gebieden waar wij actief zijn.”

AANVRAGEN

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog tot eind 2020 de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kleinere particuliere initiatieven die duurzaam de leefbaarheid in de Schipholregio verbeteren. Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden is te vinden op de website leefomgevingschiphol.nl/initiatievenfonds. Daar staat ook een aanvraagformulier op. De stichting is telefonisch bereikbaar op 020-4056100 (dinsdag t/m donderdag 10.00 – 17.00 uur).