Nieuws

AmstelProms groot succes!

Foto: AmstelProms

Op 22 juni jl. was het evenement AmstelProms in Uithoorn. AmstelProms is een muzikaal project waarin inwoners uit Aalsmeer, Uithoorn en omgeving mee kunnen spelen en zingen in een concert waarin klassiek en pop elkaar ontmoeten. Mensen kunnen laagdrempelig in aanraking komen met het maken van muziek. De Stichting Leefomgeving Schiphol was 1 van de platina sponsoren van dit evenement. De subsidie is gefinancierd vanuit het initiatievenfonds dat de stichting heeft voor (kleine) particuliere initiatieven om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren in de Schipholregio.

Het evenement was een groot succes getuige het verslag in de Nieuwe Meerbode Ronde Venen!