project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren. Het gaat om gemeentelijke projecten en particuliere initiatieven. Voor particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld. Zie: Initiatievenfonds.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Nieuwsbrief – oktober 2019

Bijdragen voor individueel gedupeerden en voor 5 projecten in Aalsmeer en Uithoorn Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft..

Lees meer

Initiatievenfonds – Gehonoreerde initiatieven

Bijdragen uit het Initiatievenfonds voor particuliere initiatieven Ook in de afgelopen maanden zijn er verschillende aanvragen ingediend bij de Stichting..

Lees meer

Artikel Witte Weekblad Aalsmeer – 4 juli 2019 – Eric Hoenson

Meer dan doekje voor het bloeden Stichting Leefomgeving Schiphol Stichting Leefomgeving Schiphol biedt nog minimaal één jaar subsidie voor particuliere..

Lees meer