project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden, levert bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Voortgangsverslag per 1 januari 2019

Door de Stichting Leefomgeving Schiphol is een verslag opgesteld over de voortgang van de werkzaamheden van de stichting vanaf de..

Lees meer

Bijdragen voor particuliere initiatieven en individueel gedupeerden

Het bestuur van de Stichting Leefomgeving Schiphol heeft op 18 januari jl. besloten om zes verzoeken door individueel gedupeerden voor..

Lees meer

Initiatievenfonds Stichting Leefomgeving Schiphol

Het bestuur van SLS heeft besloten om voor kleine initiatieven die een positief effect hebben op de leefbaarheid in de..

Lees meer