project-uilenstede-steenimg_0175

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen. Daarnaast geeft de Stichting financiële bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren. Het gaat om gemeentelijke projecten en particuliere initiatieven. Voor particuliere initiatieven is het Initiatievenfonds ingesteld. Zie: Initiatievenfonds.

Lees meer

Foto Zwanenburg 19-11-18

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Bijdragen voor het project Waterfront Aalsmeer en AmstelProms Uithoorn

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan het project: Waterfront..

Lees meer

Opening ontmoetingsruimte Waterlinie Uithoorn

In de bestuursvergadering van januari 2019 is een subsidie verleend voor een Ontmoetingsruimte in het gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn. Met..

Lees meer

Nieuwe bijdragen voor individueel gedupeerden en projecten

  In de bestuursvergadering van 29 maart jl. heeft het bestuur besloten om een bijdrage te verlenen aan 6 individueel..

Lees meer