voorwie

VOOR WIE?

De Stichting is er voor inwoners die in een omgeving wonen die onevenredig zwaar wordt belast en (ruimtelijke) beperkingen krijgt opgelegd door de aanwezigheid van Schiphol.

Lees meer

watdoetsls

WAT DOET SLS?

Stichting Leefomgeving Schiphol biedt hulp aan individueel gedupeerden, levert bijdragen aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren en zorgt voor vergoeding van fysieke schade aan bebouwing als gevolg van turbulentie veroorzaakt door stijgende of landende vliegtuigen.

Lees meer

wieissls

WIE IS SLS?

Een stichting ter verbetering van de leefomgeving met een onafhankelijk bestuur,  gefinancierd door Schiphol, provincie Noord-Holland en het Rijk.

Lees meer

Nieuws en publicaties

Verbouwing De Oude Veiling kan beginnen

Dinsdag 27 juni heeft het College van B&W het definitief ontwerp voor de verbouwing van de Oude Veiling (Marktstraat) vastgesteld…

Lees meer

Subsidie voor project De Oude Veiling Aalsmeer

Op 7 maart heeft Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie toegekend aan het project De Oude Veiling. Ad Rutten, bestuurslid..

Lees meer

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Met ingang van 2 februari jl. is de heer Adnan Tekin, gedeputeerde Schiphol Provincie Noord-Holland, toegetreden tot de Raad van..

Lees meer